Отбелязване на „Никул ден“

Здравейте, господа Капитани.

Ако желаете, заедно да отбележим „Никул ден“ на 08.12.2022 година от 18,00 часа

в ресторант „ВАРНА“ (Гарнизонен стол),

Ние от управителният съвет на БАМК, Ви молим най учтиво!

Моля, изпратете емайл на адрес: CHAIRMAN@BSMA-BG.ORG

За заглавие (SUBJECT) напишете „Никул ден“, а в текста, вашите  имена.

Срок за заявките за присъствие:  27.11.2022 година.

Цената на куверта в ресторанта е 25,00 лева.

Ще има и календари за 2023 година на цена 5,00 лева.

Заплащането на куверта ще става в офиса на асоциацията или ресторанта.

С уважение:  УС на БАМК