БАМК в медиите

2017

Нов председател на Българската асоциация на морските капитани

К.д.п. д-р Димитър Димитров, морски посланик на Република България, председател на БАМК: Идеята е да привличаме стойностни хора към моряшката професия

К.д.п. Димитър Димитров, докторант и преподавател „Превоз на опасни товари“ във Висшето военноморско училище “Н. Й. Вапцаров“. Работи повече от 20 години в Параходство БМФ, ръководител сектор „Безопасност на корабоплаването“.

2016

К.Д.П. ДИМИТЪР Г. ДИМИТРОВ: Идеята е да привличаме стойностни хора към моряшката професия

к.д.п. Димитър Димитров – Морски посланик на ИМО

К.Д.П. ДИМИТЪР Г. ДИМИТРОВ ПОЛУЧИ СЕРТИФИКАТ ЗА БЪЛГАРСКИ ПОСЛАНИК НА ІМО

2015

К.д.п.  Димитър Димитров: Варна заслужава да има паметник на моряка

2014
К.д.п Димитър Димитров: Държавата има интерес да развива морското образование

2013

К.д.п. Димитър Димитров и инж. Валери Симеонов получиха наградите „За гражданска доблест“ на БУЛСАР

2012

МОРСКА НАГРАДА “ЗА ЦЯЛОСТНО ТВОРЧЕСТВО” К.д.п. Дими­тър Димит­ров – капи­тан пилот, пред­се­да­тел на Бъл­гар­с­ката асо­ци­а­ция на мор­с­ките капитани