30-сет години БАМК

На 27.септември.2022 година БАМК навършва 30 години

от създаването и регистрирането си във ВОС.

По случай „30-сет Годишнината“, Управителният Съвет на БАМК организира кратка среща на членовете на асоциацията.

Място: „Гарнизонен стол“ Варна.

Време: на 27.09.2022 година от 18,00 часа

Куверт: 25,00 лева

            (заплащане в офиса или на мястото на срещата)

Записване:

  1. Изпратете имейл на адрес: chairman@bsma-bg.org  

За заглавие(Subject) напишете „30 години“, а в текстовата част на съобщението напишете вашите имена.

2. В офиса на асоциацията на 21 и 23 септември

от 09,00 до 12,00 часа.

  Българска Асоциация на Морските Капитани