СТАНОВИЩА

                                          СЛУЧАЯТ Вера Су – Продължение

                     /изводи, препоръки, поуки/

            Автор: КДП Живко Магдичев, 22.02.2023 г.

Преди година и половина м/к „Вера Су“ заседна северно от н. Калиакра. Изписаха се много публикации, мнения и споделяния в социалните мрежи. Проведено беше щателно разследване  от прокуратурата и Бюрото за разследване на морски аварии и произшествия към Министерския съвет на България.

Въпросът е: Ще остане ли в забвение този случай? Ще бъдат ли взети някакви мерки, за да не се повторят грешките допуснати по време на ликвидирането на последствията от засядането на кораба?

Отговор на тези въпроси все още няма. Изводите от разследването направени в доклада на Борда за разследване на морските произшествия показват редица пропуски в действията на бреговите служби в България отговорни за ликвидирането на последствията от такива тежки морски произшествия, какъвто е случаят със засяда него на м/к „Вера Су“. Какви бяха препоръките в доклада на Борда:

1. Към ИА „Морска администрация

– Да предприеме действия за оптимизация на Схемата за разделно движение в отговорни морски район на Република България.

– Да инициира създаването на експертна група, която да анализира действията на всички институции участвали в ликвидиране на последствията от тежкото морско произшествие. Да се изготви Национален авариен план за действия при подобни  произшествия. Да се предвиди осигуряването на необходимите сили и средств. В експертната група да се поканят представители на неправителствените морски организации.

2. Към ДП „Пристанища инфраструктура“

         – Да бъде технически осъществена възможността за връзка VHF/ DSC бряг кораб без забавяне от  операторите  на бреговите центрове на Системата за управление на трафика на корабите във Варна и Бургас.

За съжаление до момента не ни е известно да има някакво движение по въпроса от страна на ИА „Морска администрация“, ДП „Пристанища инфраструктура“, Министерството на транспорта и Комисията по безопасност на корабоплаването и опазване на околната среда към Министерския съвет. До този момент не са контактувани неправителствените организации: БМК „Българска морска камара“, БАМК“ Българска асоциация на морските Капитани, Булсар, Клуба на корабния механик, които имат пряко отношение към безопасността на корабоплаването в Черно море, в близост до българското черноморско крайбрежие. До колкото ми е известно предстои одит  на ИА“ Морска администрация от ИМО /Международна морска организация“. Случаят със засядането на м/к“ Вера Су“ ще бъде на вниманието на одитиращите и не би трябвало изводите и препоръките направени от разследващите органи да бъдат пренебрегвани. За да бъдем готови да се справим с предизвикателствата в резултат на бъдещи тежки морски произшествия като: засядене, сблъскване, пожари, взривяване от мини, нефтени разливи и други е необходимо в спешен порядък да се изпълнят препоръките от Доклада на Бюрото за разследване на морски аварии към Министерския съвет. Това трябва да стане приоритетна задача също и на служебното правителство без да се чака провеждането на редовни или предсрочни парламентарни избори и съставянето на редовен кабинет.