Сагата с либийския танкер „Бадр“

Сагата с либийският танкер „Бадр“ – изпитание за капитаните при условията на неправомерна смяна на собствеността  на кораба ,  флага и екипажа.

На 21.02.2019 г. в Дома на моряка  г. Варна с проведе поредното годишно събрание на БАМК. Съгласно решението на УС на асоциацията беше предвидено, като отделна точка от дневният ред,  да бъдат обсъдени действията на капитана  при случаите на араст на кораба, смяна на флага и принудителна смяна на екипажа в контекста на случая с либийския танкер „Бадр“,  преименован по късно в „Бдин“.  Гости на събранието, поканени от УС, бяха адв. Владимиров от Адвокатско дружество „Владимиров и Ко” и съдия Митева от Варненския окръжен съд. В своето експозе адв. Владимиров запозна присъстващите капитани, членове на Българската асоциация на морските капитани /БАМК/  с известните нему факти относно задържането на либийския танкер “ Бадр“  в пристанище Бургас, смяната на корабособствениците и флага на кораба и съответната принудителна смяна на екипажа.  Беше подчертано, че съдебните спорове около този случай продължават и в момента, образувано е досъдебно производство за установяване вината на лицата извършили незаконни действия свързани с промяна на собствеността на кораба и флага. Особен интерес предизвикаха някои факти относно действията на капитана на кораба в условията на принудителната смяна на екипажа, извършена на рейда с участието на гранична полиция, морска администрация и охранителна фирма наета от новия корабособственик. Фактите и обстоятелствата свързани с принуда, насилие, ограничаване на контактите на капитана с брега и корабния оператор вероятно ще бъдат предмет на следствените органи. Особено полезни се оказваха препоръките на адв. Владимиров, които се изразяват в следното:

1.По възможност, при насилствени действия към капитана и екипажа да бъде осигурено вземането на стария корабен дневник и печата на кораба. 

2.Записите в корабния журнал да се водят редовно в съответствие с обективните обстоятелства. Ако достъпа до оригиналния корабен журнал бъде отнет,  в такъв случай записи да се водят в друга достъпна книга или тетрадка ,независимо от това, че не са заверена по надлежен начин.

3. Да се осигурят писмени свидетелски показания на най малко двама членове от екипажа присъствали на принудителните действия.

4. След слизане от кораба, освен заверка на морския протест, капитана следва да се подаде и жалба до компетентните разследващи органи на полицията и прокуратурата.

5. При първа възможност капитана следва да бъде уведомени застрахователя на кораба,  агента и адвоката.

6. На първо място обаче остават задълженията на капитана по осигуряването на живота на екипажа и сигурността на кораба.

Съдия Митева сподели своите виждания относно прилагането на българското законодателство при задържането на кораби в пристанище Варна и съдебната практика. Тя подчерта необходимостта от подобряване на компетентността  на правораздавателните органи в областта на международното морско и търговско правораздаване.

Бяха зададени много въпроси и изказани мнения по казуса с либийския танкер „Бадр” от присъстващите капитани, от което се налага изводът , че би трябвало и в бъдеще този случай да стои на вниманието ни, тъй като заведените 12 дела скоро няма да приключат.

Общото събрание на БАМК продължи с прочитането на доклада на УС за едногодишната дейност на асоциацията от Председателя на БАМК кап. Иван Цонев. Секретарят кап.  Алеков запозна присъстващите с финансовото състояние, отразено в доклада на Контролния съвет.

Кап. Живко Магдичев    

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

+ 36 = 44