САГАТА “ВЕРА СУ“ – ПРОДЪЛЖЕНИЕ

30.09.2022 г.

Измина една година от засядането на корабът плаващ под панамски флаг „Вера Су“ на скалистия бряг между н.Шабла и н.Калиакра. Публикуван е вече и окончателният доклад от разследването на Националният борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт /НБРПВВЖТ/. Бордът наскоро беше изваден от Министерството на транспорта и прехвърлен на пряко подчинени на министър председателя. Очакванията бяха разследванията на произшествията да бъдат извършвани  обективно , задълбочено и безпристрастно с цел избягване на бъдещи грешки при ликвидиране на последствията. За съжаление ,въпреки положените усилия от Националният борд, в доклада не намират място много от слабостите допуснати от бреговите служби в действията им по ликвидиране и предотвраеяване на последствията от това тежко морско произшествие.

1.Самото разследване започва реално със закъснение, което е в противоречие с изискването на чл.79 ал.6 на КТК. Корабът засяда на 20.09.2021г. , представител на ИАМА- Варна се качва на борда на 24.09, а разследващите още по късно. Причината не е ясна.Пропуснато е хубавото време за подготовка на последващите действия по спасяване на кораба и товара.

2.Първоначално товарът е обявен за не опасен. За да се предприемат съотвените действия по снемането на кораба от скалите без съгласие на корабособственика трябва да се докаже,че той е опасен за морската среда. Това става 28 дена след засядането. Причината за това закъснение не става ясна от доклада.

3. Разтегляне във времето на операцията по снемане на кораба поради липса на разписани конкретни действия и отговорности на съответните институции е посочено само като факт в доклада, без да се посочва конкретно кой не си е свършил точно работата.

4. Отсъствието на адекватни сили , средства и обучен персонал за действие при подобни морски произшествия е фактор от съществено значение. Частично проблемът е решен при случаи на нефтени разливи. Все пак трябва да отбележим , че до сега по нашето крайбрежие не за се случвали сериозни инциденти , които да проверят тяхнатa готовност и ефективност.

Очевидно е, че следва да се направи дълбок анализ на случая със засядането на „Вера С “, да се предложат промени в нормативната уредба и в съответните подзаконови актове, да се разработят нови процедури и осигурят средства за закупуването на спасителни средства.

Националният борд може и трябва да осъществи последващ контрол по изпълнението на предписаните мерки. Неговият статут не само позволява, но го задължава да извърши това.

к.д.п. Живко Магдичев