Покана от УС на БАМК (04.05.2023)

Уважаеми членове на БАМК.

     УС на БАМК ви кани най учтиво да вземете участие в провеждането

на семинар послучай годишната генерална асамблея на CESMA,  

който ще се проведе в планетариума на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

на 19.05.2023 година от 09,00 часа.

     Моля, всички желаещи да участват в семинара да потвърдят

своето участие, защото местата са ограничени.

     Е-майл: CHAIRMAN@BSMA-BG.ORG

     Телефон: 0878 516 717 – секретар  

04.05.2023 година    УС на БАМК

Варна