ПОЗИЦИЯ на БАМК относно действията на българските правосъдни органи спрямо капитана на м/к „Вера Су”.

11.10.2021

Българските капитани от Българска Асоциация на Морските Капитани (БАМК) с притеснение наблюдават развитието на случая със заседналия край Камен бряг моторен кораб „Вера Су”. Изразяваме категорично несъгласие с действията на българските правосъдни органи , задържали в следвения арест капитана и втория помощник капитан на кораба. БАМК като член на Европейската Конфедерация на Асоциациите на Морските Капитани подкрепя резолюциите относно декриминализиране действията на капитаните на кораби. Капитанът, изпълнявайки своите задължения, изпада в различни критични ситуации в много от случаите зависещи от външни фактори и действия на брегови структури. С многократното увеличаване на интензивността на работа, придружено с намаляване на екипажите умората става все по-важен фактор в инцидентите и авариите на море. Вероятно и при инцидента с моторен кораб „Вера Су” това е основна предпоставка за случилото се. След засядането, което е стресова ситуация за всички членове на екипажа и най-вече за капитана на кораба, който в продължение на дни се бори за живучестта на кораба, той е задържан при слизане на брега и след повдигнато обвинение е оставен в следствения арест. При настоящото положение без документи, под охрана в хотела и далеч от кораба, той нито може да се укрие, нито може да попречи на разследването на инцидента. Капитанът не е извършил нищо умишлено или застрашаващо живота на хора, но въпреки това се третира като опасен престъпник. Това нанася морални щети и утежнява и без това тежкото му психическо състояние, а от друга страна влошава имиджа на морските професии.

            Настояваме за спешното освобождаване на капитана на кораба „Вера Су” и поставянето му под домашен арест до приключване на следствието. Призоваваме отговорните институции, свързани с разследването на инцидента, да проявят справедливост и да третират моряците от кораба, като хора, допуснали грешка при изпълнение на служебните си задължения, а не като престъпници. Изразяваме своята готовност да се включим с експерти при разследването и дадем нашия принос в справяне със възникналата аварийна ситуация.

УС на БАМК