Отчетно-изборно събрание на БАМК – 10 Април 2024г.

Уважаеми колеги, на проведеното на 10 Април 2024г. отчетно-изборно събрание, бе избран нов Управителен съвет на БАМК в състав: Асен Анастасов, Димитър Г. Димитров, Ивайло Пасков, Иван Цонев, Румен Йовчев, Светослав Цонев и Станислав Стоянов, а на свое заседание УС избра кап. Станислав Стоянов за председател на Асоциацията. Беше избран и нов Контролен съвет с председател Петър Петров и членове Иван Цонев Иванов и Димитър Пенев Димитров.