Отчетно-изборно събрание на БАМК на 27.02.2020

На 27.02.2020 г. се проведе отчетно-изборно събрание на БАМК. Присъстваха 31 члена на асоциацията. Старото ръководство беше преизбрано. на мястото на подалия оставка поради служебна ангажираност кап. Петров беше избран кап. Ивайло Пасков от Бургас. Той е отговорник на новосъздадения клон на асоциацията в Бургас. БАМК продължава напред