Нов секретар на БАМК

След онлайн гласуване УС избра за секретар на БАМК к.д.п. Цоньо Цонев, капитан с дългогодишен опит, както по корабите, така и на административни длъжности.

С пожелания от името на всички членове на асоциацията за ползотворна работа.