Нов секретар на БАМК, избран на 29 април 2021 г.

Уважаеми колеги,

За ваша информация, на свое заседание, проведено онлайн УС на БАМК избра за секретар на асоциацията Валерий Черналиев.

С пожелания от името на всички членове на асоциацията за ползотворна работа.