Предстоящи събития

Очаквайте скоро!

Посещение в Центъра по хидро и аеродинамика (ЦХА) – Варна

БАМК и ККМ организират на 27 септември посещение на ЦХА – Варна.
Членовете на Българската Асоциация на Морските Капитани (БАМК) и Клуба на Корабния
Механик (ККМ) ще имат възможността да посетят и да се запознаят с работата на

Центъра по хидро и аеродинамика (ЦХА) във Варна.
Ще бъдат представени собствени разработки на ЦХА, след което присъстващите ще могат

да разгледат експерименталната база на Центъра.
Организатори на събитието са Българска Асоциация на Морските Капитани

и Клуб на Корабния Механик с любезното съдействие и участие

на Центъра по хидро и аеродинамика към Института по металознание,
съоръжения и технологии с център по хидро и аеродинамика „Акад. А. Балевски“ – БАН.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Програма
Посещение на ЦХА на 27 септември 2022 година
13:30 часа – 14:00 часа Регистрация
14:00 часа – 14:45 часа Презентации:
 Общо запознаване с Центъра и дейностите му.
 Нови технологии за екологично корабоплаване във връзка с MEPC 78 (CII и SEEMP част 3), влизащ в сила от 01.01.2023, близки и далечни перспективи. Гл. ас. д-р мат. Николай Марков
14:45 часа – 16:00 часа Разглеждане на експерименталната база

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

За да заявите присъствие на събитието изпратете емейл на адрес: chairman@bsma-bg.org. За
заглавие (Subject) напишете „ЦХА“, а в текстовата част на съобщението напишете Вашето име.
Тъй като броят на посетителите е ограничен, записването за участие ще става по реда

на подаване на заявленията.

Краен срок за заявяване на присъствие: 12.09.2022 година

Официално открит през 1976 година, Центърът по хидро и аеродинамика е национален научноизследователски център за фундаментални и приложни изследвания, провеждани посредством методите на физическо и числено моделиране и предназначени за решаване на научни и практически задачи в областта на корабната хидродинамика,аеродинамиката, водния транспорт, океанското и бреговото инженерство, екологията, националната сигурност и отбраната и други в полза на обществото. Създаден е с финансовата и експертна помощ на Програмата за развитие на ООН (ПРООН) и на Международната Морска Организация (ММО).
Понастоящем учените от ЦХА работят по над 60 проекта за изпитания на енергоспестяващи устройства за
международни клиенти.
Българска Асоциация на Морските Капитани
Клуб на Корабния Механик

Share this: