Предстоящи събития

 

Заседание на УС на БАМК на 16.03.2023 г.

Определя се датата на провеждането на следващата капитанска среща за 27-ми Април, 2023 г. в сградата на ВВМУ „Никола Вапцаров“. Темата ще бъде : „Оценка и управление на риска при тежки морски инцидентни“. Презентацията ще бъде изнесена от к.д.п. Делян Щерев.

от УС на БАМК

CESMA ,28-th AGA in Varna, Bulgaria

28-та Годишна генерална асамбления на CESMA /Конфедерация на европейските асоциации на морските капитани/ ще се проведе във Варна на 18 и 19 –ти Май 2023 г.

На 17.02.23 г се проведе заседание на УС на БАМК (Българска асоциация на морските капитани) на което беше приета Програмата за Годишната генерална асамблея на CESMA в град Варна.

Програмата предвижда:

18-ти Май,2023г. ,/Четвъртък/

Заседание на борда на CESMA в сградата на ВВМУ „Никола Вапцаров“.

     Очаква се присъствието на представителите на над петнадесет европейски асоциации на  корабните капитани. Ще бъдат разгледани въпроси свързани с дейността на CESMA и изпълнението на по рано приетите резолюции от 27-та Годишна генерална асамблея, проведена в Генуа, Италия.

          19-ти Май,2023г. /Петък/

      Семинар на Годишната генерална асамблея , който ще се проведе в планетариума на ВВМУ „Никола Вапцаров“ с участието на  Борда на CESMA  и гости.

                                      Пресентации ще бъдат изнесени от:

      Мирчо Спасов, CFA /лицензиран финансов анализатор/ на тема: “LNG: An environmentally friendly growth market”

      Dr. Daniel  Struckmeier Senior  Manager Decarbonizing shipping на тема: /Green transition in shipping/    

      Деян Димитров, лектор от Военната академия „ Г.С.Раковски“ и ВВМУ „Никола Вапцаров“, експерт по международно право, носител на наградата „Young Lawyer of the Year” за 2022 г. на тема: „Legal Status of artificial islands“.

      Ник Марков, Директор на Института по хидродинамика – Варна на тема: „Recent BHCS contribution of maritime innovation”.

      По време на провеждане на Годишната генерална асамблея /AGA/ на CESMA е предвидена отделна „Ladies program” за съпругите на гостите. Организирано е посещение на Варненския археологичен музей, Побитите камъни, Аладжа манастир и ботаническата градина.

      Гала вечерята на 19 – ти Май е в ресторант „ Ла веренада“ в морската градина комплекс „ Хоризонт“, Варна.

20.02.2023 година                                                                УС на БАМК

град Варна

CESMA , 2022 , GENUA , ITALY