Младежка секция към БАМК

На 17.10.23 г. в конферентната зала на пристанище „Карантината“ беше проведена среща с ученици от 9 и 10 клас на Морската гимназия „Свети Николай Чудотворец“. Темата на срещата беше „Защо да стана капитан ?“. На срещата присъстваха председателят на УС на Българската Асоциация на морските капитани (БАМК) капитан Иван Цонев, членовете на УС на БАМК капитан Станислав Стоянов и капитан Румен Йовчев,  членът на БАМК капитан Петър Петров и преподаватели от гимназията – капитан Сергеев и капитан Коларов. Капитан Станислав Стоянов изнесе презентация на темата, разменени бяха мнения и оценки. Разиграна беше логическа викторина на морска тематика с предметни награди. Поради големия интерес беше планирано създаването на младежка секция към    БАМК.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

На 24.11.23 г. в Морската гимназия „Свети Николай Чудотворец“ се проведе учредително събрание на младежка секция към Българската Асоциация на Морските Капитани (БАМК). Членове на секцията  са ученици от 10 клас на Морската гимназия. На събранието присъстваха  президента на Европейската конфедерация на асоциациите на морските капитани  – капитан Димитър Димитров, членовете на УС на БАМК капитан Станислав Стоянов и капитан Румен Йовчев и преподаватели от морската гимназия – капитан Коларов и капитан Петров. Учениците бяха запознати с особеностите  на професията капитан и интересни събития от кариерите на членовете на БАМК. След гласуване бяха избрани председател Жана Желязкова и заместник председател на секцията Рафаел Арианто. БАМК подари географска карта на света, която ще се показва движението на определен кораб като част от програмата „ С кораб по света“. Бяха планирани и участие на членовете  на младежката секция в събитията организирани от БАМК.

На 21.03.24 г. в в зала 1 на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ бе проведен среща с членовете на презентация от капитан Георги Щерев – ръководител  на Българската асоциация на морските капитани (БАМК) . На срещата присъстваха и членове от младежката секция  към БАМК.

Беше изнесена презентация от ръководителя на учебния център към Параходство БМФ капитан Георги Щерев. Презентацията беше на тема „ Оценка на стойността на плавателните съдове“. В хода на срещата бяха анализирани и две морски аварии станали в морските пространства на България.