МЕРОПРИЯТИЯ на БАМК до краят на 2023 година

     1. На 17.10.2023/ 1600 ч. – пристанище “ Карантината“, голяма зала.

         Среща с паралелка „Корабоводене“от Морската Гимназия и преподаватели. Лектори :  к-н Станислав Стоянов, к-н Ивайло Пасков. 

                                                                    Презентация на тема.: 

         „Предизвикателствата и удовлетвореността от професията капитан. Възможност за кариера на море и на брега.“

Идеята е да се открие младежка секция към БАМК, която да включва – ученици, курсанти и студенти, целта е да се популяризира професията.

Имаме запазена зала и присъствие на преподаватели в Рибарско пристанище Карантината.

     2. на 25.10.2023 /  1700 ч. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“  .

         Презентация на юридически съветник на БАМК – адвокат , специалист по Морско Право – Явор Велчев.                

                                                                   Презентация на тема:

        „Последици за търговското корабоплаване от прилагането на санкции срещу Държави, юридически и физически лица.“

      3. 21-24.11.23 / 1700- ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. ( подлежи на уточнение) Деян Димитров.

                                                                   Презентация на тема:

          „Актуални промени в търговското корабоплаване.“

      4. На 07 или 09.12.2023 – Празнуване на „Никулден“ –  ( подлежи на уточнение датата и мястото)