К.д.п. Димитър Димитров избран за президент на Европейската конфедерация на асоциациите на морските капитани – CESMA.

На заседание на Управителният съвет на CESMA, проведено в Риека, Хърватия, заместник-председателя на БАМК капитан Димитър Димитров беше избран за президент на CESMA.

К.д.п. Димитър Димитров

Това е изключително признание както за ролята на БАМК на европейско ниво, така и лично за капитан Димитров, отчитайки много големият му принос за работата и развитието на Европейската конфедерация.

От името на всички членове на Асоциацията – поздравления за големия успех и пожелния за попътен вятър на върха на CESMA.