Капитанска среща на 17.10.2019 г.

На 17.10.2019 г. в Дома на моряка се състоя поредната среща на капитаните членуващи в БАМК. Посещаемостта беше голяма предизвикана от значимостта на темите, които бяха предварително обявени по електронната поща.
В началото кап. Цонев запозна присъстващите с резултатите от Годишната асамблея на IFSMA проведена в Хелзинки на 26.09.2019 г. Документите от асамблеята ще бъдат публикувани на сайта на IFSMA включително и презентацията на кап. Димитров- зам. председател на УС на БАМК. В лични срещи с ръководството на IFSMA е обсъждан и въпроса относно бъдещето членство на БАМК и евентуалната редукция на членския внос.
Като точка втора бе преложено да се запознаят присъстващите с молбата на г-н Явор Велчев основател и собственик на адвокатска кантора специализирана в областта на морското право за афилитиран член на БАМК. Г-н Велчев подробно представи своето кариерно развитие и професионален опит. Кандидатурата беше одобрена и гласувана единодушно.
Като точка трета на капитанската среща беше представена презентацията на гл. Механик, ст. супер интендант и одитор в БМФ Филип Карагьозов на тема:
“ Управление на баластните води. Изисквания и системи за пречистване“. Темата предизвика обясним интерес имайки впредвид влизането в сила на изискванията на ратифицираната от България „Конвенцията за баластните води“.
В заключени на капитанската среща к. д. п. Добромир Арнаудов запозна присъстващите с намерението му да се кандидатира за общински съветник в Община Варна на предстоящите местни избори.
Живко Магдичев