ЗА НАС

Още през 1990 г. възниква идеята за създаване на Сдружение на капитаните от гражданското корабоплаване.