Заседание на УС на БАМК проведено онлайн на 05.01.2021г.

На 05.01.2021 г. се проведе онлайн заседание на УС на БАМК при следния дневен ред:

  1. Разпределяне средствата, набрани в дарителският фонд за кап. Алеков.
  2. Определяне членовете на БАМК за участие в държавната изпитна сесия на ВВМУ.
  3. Други.

Бяха коментирани събраните и предадени средства за лечението на кап. Алеков и се изказаха сърдечни благодарности за щедрото дарение направено от кап. Мартин Банков, както и се определиха членовете за участие в държавната изпитна сесия на ВВМУ.