Заседание на УС на БАМК проведено на 16.01.2020 г.

На 16.01.2020 г. се проведе заседание на УС и КС на БАМК при следния дневен ред:                                    

  1. План за провеждане на следващото отчетно-изборно събрание на Асоциацията през месец февруари.
  2. Приемане на отговора за членството в IFSMA.

Бяха взети решения за насрочване на отчетно-изборно събрание на Асоциацията за 27-ми февруари 2020 год. , и Кап. Цонев да подготви текст на писмо до IFSMA за членството на БАМК и да го изпрати по имейл до всички членове на УС за запознаване и мнение, поради невъзможност за плащане на увеличеният членски внос за IFSMA. .