Заседание на УС и КС на БАМК

Днес 17.08.2017 г. се състоя заседание на УС и КС на Българска асоциация на морските капитани /БАМК/. Присъстваха капитаните както следва:

Иван Цонев – председател на УС
Димитър Димитров – зам.председател на УС
Станислав Стоянов – член на УС
Живко Магдичев – член на УС
Асен Анастасов – член на УС
Атанас Атанасов – председател на КС
Йордан Станков – член на КС
Иван Иванов – член на КС

След станалите разисквания по отделните точки от предварително обявения дневен ред се приеха с болшинство следните решения:

По т. 1-ва- Относно предстоящата капитанска тримесечна среща бе определена датата – 11.09.2017 г. в 1800 часа и мястото: „Клуба на моряка“ на ул. „Ч. Храбър“ 9.
Темата на срещата:
„ Ролята на DPA и Company Security Officer в помощ на капитаните с цел безопасност на корабоплаването.”
Темата ще бъде докладвана от кап. Станислав Стоянов
По т. 2 от дневния ред- Относно честване 25 – годишнината от регистрацията на БАМК, беше решено да се проведе на 30.09.2017 г. от 1200 часа в ресторанта на Община Варна, като поканите за гостите бъдат изпратени до 11.09.2017 г.
В съкратен срок до 5-6 дни да се довърши написването на Кратка история на БАМК за дейността на Асоцияцията за изминалите 25 години. Да се проведът срещи с ръководителите на менинг агенциите с цел отправяне покани и до капитаните, които не членуват в БАМК.
Беше взето решение да се предложи проект за изработването на почетен знак, който да се връчва на заслужили капитани дали значителен принос за издигане престижа на капитанската професия.
По т. 3 – Относно Паметника на моряка присъстващите бяха информирани за решението на УС на Фондация “ Морски съдби“ класиралият се на първо място проект /фигура на моряк върху обърната пирамида/ да претърпи корекция и след допълнително обсъждане да се даде ход на дарителската кампания по събирането на средства за изграждането на паметника.
По т. 4 – Разни беше взето решение в сайта на БАМК след всяко заседание на УС и КС на БАМК, тримесечна среща или Общо събрание на членовете на БАМК да се качва публикация отразяваща разглежданите проблеми и резюме на приетите решения.

УС на БАМК

 

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

2 + 2 =