Заседание на УС и КС на БАМК.

На 25.05.2022 година се проведе заседание на УС и КС на БАМК.

К.д.п.Цонев, председател на БАМК,  изнесе кратък отчет  пред членовете на УС и КС, как е преминала срещата на CESMA  AGA в Генуа / Италия. Какви теми са били разисквани. Направено е предложение от представителите на България (к.д.п.Цонев и к.д.п. Димитров) следващата среща на CESMA  AGA през 2023 година да се проведе в България, град Варна на 18-ти и 19-ти май . 2023 година. Предложението на българските представители е било прието единодушно.

К.д.п. Димитър Г. Димитров допълни отчета на к.д.п. Цонев и потвърди, че предложението за следващата среща на CESMA  през месец май 2023 година е прието единодушно. Разказа как през 2008 година е проведена и преминала срещата на CESMA  във Варна.

Направено беше предложение за организационен комитет по провеждане на срещата. Организатори и отговорници за провеждането на срещата:

1. К.д.п. Иван Цонев Цонев

2. К.д.п. Димитър Георгиев Димитров.

Помощ ще оказват:

1. К.д.п. Станислав Маринов Стоянов.

2. К.д.п. Ивайло Георгиев Пасков

Обсъди се темата за редовна среща на капитаните във връзка с произшествието на м/к „ВЕРА СУ“ и  предстоящата годишна асамблея на CESMA във град Варна.