Заседание на БАМК – 20.10.2022 г.

 Заседание на УС на БАМК

На 20.10.2022 г. се проведе заседание на УС на БАМК. Основен акцент беше поставен върху изпълнението на задачите стоящи пред асоциацията относно организацията на предстоящата годишна асамблея на Европейската конфедерация на асоциациите на морските капитани (CESMA).

Капитан Стоянов , който в качеството си на отговорник за организацията на мероприятието, информира членовете на УС за направеното до момента, а именно:

– Установени са контакти с част от евентуалните спонсори.

– Получени са някои оферти от хотелите където ще бъдат настанени гостите.

– Проведени са срещи с кмета на Община Аспарухово и други отговорни фактори , където се планират посещения на участниците в годишната асамблея на CESMA.

– Предложи да бъде определен ресторант „Ла веранда“ – Хоризонт за гала вечерята.

– Планирани са срещи с кмета на Община Варна, Началника на ВВМУ „Н.Вапцаров“, собственици на менинг фирми и др.

– Предложи да бъдат осъществени контакти с медиите (Maritime Global, Maritime.bg, Morski vestnik) с рекламна цел.

На заседанието бяха разгледани някои възникнали проблеми около паметника на моряка и финансовото състояние на асоциацията.

Кап.Магдичев.