Заседание на БАМК – 06.02.2024 г.

Заседание на УС на БАМК

На 20.10.2022 г. се проведе заседание на УС на БАМК. Основна тема на заседанието беше проведената работна среща на членове на УС на БАМК в Президентството във връзка с двамата отвлечени български моряци на м/к „Galaxy Leader“. От Президентството е получено потвърждение , че двамата отвлечени колеги са в добро състояние. Те са заявили, че се работи в координация с Министерството на външните работи и службите за тяхното освобождаване.

Допълнително на срещата беше взето решение за провеждане на отчетно-изборно събрание на асоциацията на 10 Април 2024г. във ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров“ . Часът и точното място ще бъдат допълнително уточнени.