ДЕКЛАРАЦИЯ – Българската асоциация на морските капитани (БАМК) изразяваме своята загриженост за съдбата на двамата ни колегиот мк “Galaxy Leader“ .

Уважаеми дами  и господа ,

Вземайки предвид факта, че българските капитани от мк “Galaxy Leader“ са все още в плен на йеменските хути, както и усложняващата се обстановка в Арабско и Червено море, ние като представители на Българската асоциация на морските капитани (БАМК) изразяваме своята загриженост за съдбата на двамата ни колеги, както и за тревогите на техните близки.

Българската асоциация на морските капитани като част от Конфедерацията на европейските асоциации на морските капитани (CESMA) е готова да съдейства за благоприятното разрешаване на случая.

Част от задълженията на държавните институции е да обезпечават за всеки свой гражданин конституционните му права на труд, на лична свобода и неприкосновеност, на свободата и тайната на кореспонденцията му, на  свободно придвижване, избор на местожителство и това да напуска пределите на страната си с цел полагане на мирен труд, както и правото му на СВОБОДНО ЗАВРЪЩАНЕ в пределите й. В тази връзка настояваме да получим актуална достоверна информация за активните действия,  извършени до момента от Българското  правителство, Президентството и всички отговорни държавни органи за освобождаването на българските колеги капитани. Горното е необходимо за да се неутрализират слуховете и изопачената информация, които се разпространяват прогресивно чрез  средствата за масова информация и тревожат не само морската общественост, но и най-близките на пленените капитани от „Galaxy Leader”. В предвид на факта, че този случай е международно-правен прецедент, без аналог в световната морска история и се явява нова политическа форма на „Морско пиратство“ извън формата на тълкуванията на чл.101 от Конвенцията на ООН по морско право, ние си даваме сметка за сложността на механизма за разрешаването му и това, че класификацията му е морска агресия с националистичен формат и е вид застрашаване живота на мирни граждани на територията на кораб в открито море.

Ние декларираме, че при необходимост предоставената ни информация ще остане конфиденциална.

 С уважение,

Председател на УС: к.д.п. д-р Иван Цонев