Снимки

Участниците в Годишната асамблея на CESMA през 2017 г.