Снимки

Участниците в Годишната асамблея на CESMA през 2017 г.

На снимката капитаните Цонев, Стоянов, Филипов и адм.Михайлов по време на честването по случай 30 годишнината от създаването на БАМК.

Адмирал Михайлов поздравява кап.Цонев по случай 30 годишнината от създаването на БАМК.