Видео

БНТ2 / Интервю с к.д.п. Иван Цонев-председател на Българската асоциация на морските капитани

„Щрихи от утрото“ (20.03.2017) – Ще има ли Варна паметник на моряка?
Разговор с к.д.п. Димитър Димитров председател на фондация „Морски съдби“ и зам.-председател на Българската асоциация на морските капитани