Актуална банкова сметка на БАМК.

Банка ДСК BIC/SWIFT STSABGSF  IBAN BG79STSA93001527524307